воскресенье, 9 июня 2019 г.

Մանկավարժական հունիսյան բաց ճամբար

Մանկավարժական հունիսյան բաց ճամբար
Հունիսի  10-14
Ճամբարի  օրակարգ
09.00 — 10.00   առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
10.00 — 12.00  
կրթական պարտեզի, լաբորատորիայի խնամքի աշխատանքներ
հեղինակային ծրագրի մշակում-լրամշակում
(7-8 րդ դասարան, քիմիա)
12.00 — 12.30 ընդմիջում
12.30 — 14.00   խմբային, անհատական աշխատանքներ, մարզական, ինքնակրթություն
Չորեքշաբթի օրերին՝ մանկավարժական ժողով

Հունիսի 12-ին ամառային բաց ճամբարի  սովորողների և ջոկատավար ՝Հասմիկ Թոփչյանի այցը քիմիայի լաբորատորիա դիտելու հետաքրքրաշարժ փորձերի շարք:
 • Հեղինակային կրթական ծրագրով ուսումնական պարապմունքները՝ հունիսի 12
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի 2019-2020-ի խնդիրները՝ հունիսի 19
 • Բլեյան բաց ցանցը 2019-ին, 2020-ին՝ հունիսի 26
 • Աշխատանք «Մուտք Միջին դպրոց» ճամբարի նախագծով
 • Ամառային ճամբարի նախագծեր Միջին դպրոցում

суббота, 1 июня 2019 г.

Գետը համայնքում

Միջառարկայական 
նախագիծ՝Գետը համայնքում
Նպատակը`
      1.Քիմիայի և ֆիզիկայի  զարգացումը բերում է էկոլոգիական խնդիրների      առաջացմանը,դրա համար անհրաժեշտ է տալ սովորողներին      էկոլոգիական  գիրելիքներ և այդ գիտելիքների կիրառումը առօրյա կյանքում:
2. Ծանոթացնել սովորողներին ջրի ախտոտման խնդիրի հետ: 
3.  Հրազդան գետի ամբողջ երկայնքով  ջրի նմուշների  հավաքում և քիմիակակ լաբորատորիայում ջրի բաղադրության որոշումը: 
4.   Հայրենագիտություն և շրջակա միջավայրի ճանաչում
5.Սովորողների մոտ զարգացնել կարողություններ վերլուծելու էկոլոգիական խնդիրներ և տալ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները:
Ընթացքը`
Նախագիծը իրականացվելու է ֆիզ/քիմ ճոկատի հետ հետ:Սովորողները կկատարեն նախապատրաստական աշխատանքներ`կուսամնասիրեն Հրազդան գետի կիրճը,կմշակեն փորձեր,որի միջոցով կորոշեն բերված ջրի նմուշների բաղադրությունը,կծանոթանան էկոլոգիական խնդիրների հետ և կտան իրենց լուծման ճանապարհները:

Նախատեսվող ճամփորդություն`

Հունիսի 3-ին Ճամփորդություն Աշտարակի ձորը Թեմաների ներկայացում  դասերի ժամանակ և տեղադրում բլոգներում և ենթակայքում:
·    Լավագույն աշխատանքները կմասնակցեն էկոտուրին:     
     
Տարբեր ջոկատների ճամփորդությունների ընթացքւմ բերված ջրի նմուշների բաղադրության որոշումը ՝փորձերի շարքը
Փորձ 1 Ջրի թորումը
Սարքավորումներ` Կլորատակ  կոլբ, քիմիական  սառնարան, ընդունիչ  կոլբ,
ծորակի  ջուր
Այս  եղանակով  կարելի  է  բաժանել  նաև  տարբեր  եռման  ջերմաստիճան  ունեցող  համասեռ  խառնուրդներ: Կլորատակ  կոլբի, հաճախ  էլ`  այսպես  կոչված  Վյուրցի կոլբի  մեջ  լցնել  թորվող  հեղուկը, ընդ  որում` հեղուկի  ծավալը  չպետք է գերազանցի  կոլբի  ծավալի  ²/3-ը: Կոլբը  միացվում  է  սառնարանին, թեք  խողովակն  իջեցվում  է  ընդունիչ  կոլբի  մեջ: Թորվող  հեղուկով  կոլբի  ներսի  ջերմաստիճանին  հետևում  են  կոլբի  բերանին  խցանով  ամրացված  ջերմաչափի  միջոցով:

Փորձ 2 Քլորիդ իոնի որոշումը


Անհրաժեշտ  սարքավորումներ`Փորձանոթներ, լաբորատոր  կալան
  Ազդանյութեր`Զանգվի ջուր, արծաթի  նիտրատի`AgNOլուծույթներ: 
 Փորձանոթի մեջ լցրեք փորձանոթի  ծավալի  ²/3-ը չափով ջուր նույն  ծավալով  արծաթի  նիտրատի`AgNOլուծույթ  ավելացրեք: Եթե ստացվում է սպիտակ նստվածք,ապա ջրում առկա են քլորիդ իոնները:

Փորձ 3.Ֆոսֆատ իոնի  որոշումը


Անհրաժեշտ  սարքավորումներ`Փորձանոթներ, լաբորատոր  կալան
  Ազդանյութեր`Զանգվի ջուր, արծաթի  նիտրատի`AgNOլուծույթներ: 
Փորձանոթի մեջ լցրեք փորձանոթի  ծավալի  ²/3-ի չափով ջուր նույն  ծավալով  արծաթի  նիտրատի`AgNOլուծույթ  ավելացրեք: Դեղ նստվածքի առաջացումը վկայում է ֆոսֆատ իոնի առկայության մասին:

Փորձ 4.Սուլֆատ իոնի որոշումը 

  Անհրաժեշտ  սարքավորումներ`Փորձանոթներ, լաբորատոր  կալան
  Ազդանյութեր`Զանգվի ջուր,,բարիումի քլորիդ 
 Փորձանոթի մեջ լցրեք փորձանոթի  ծավալի  ²/3-ը չափով ջուր  քիչ  քանակությամբ  բարիումի  քլորիդի`BaClլուծույթ  ավելացրեք: Սպիտակ նստվածքի առաջացումը վկայում է սուլֆատ իոնի առկայության մասին:

Փորձ 5.Ջրի PH-ի որոշումը

  Անհրաժեշտ  սարքավորումներ`Փորձանոթներ, լաբորատոր  կալան,
 Ազդանյութեր`Զանգվի ջուր,հայտանյութեր`լակմուսի թուղտ,ֆենոլֆտալեին,մեթիլնարնջագույն
Երեք փորձանոթների մեջ լցրեք ²/3-ի չափով ջուր և փորձարկեք հայտանյութերի հետ:


Հայտանյութերի անվանումը
չեզոք
թթվային
հիմնային
լակմուս
մանուշ
կարմիր
կապույտ
ֆենոլֆտալեին
անգույն
անգույն
մորու
մեթիլնարնջագույն
նարնջ
կարմիր
դեղին

Փորձ 6.Ժամանակավոր և մնայուն կոշտության որոշումը


Անհրաժեշտ  սարքավորումներ`Փորձանոթներ, լաբորատոր  կալան,
  Ազդանյութեր`Զանգվի ջուր,,սոդա
Ճենապակյա թասի  մեջ լցրեք ²/3-ի չափով ջուր և  տաքացրեք սպիրտայրոցի բոցի վրա:Սպիտակ փառի առաջացումը վկայում է հիդրոկարբոնատների առկայության մասին ջրում:
Փորձանոթի մեջ լցրեք փորձանոթի  ծավալի  ²/3-ի չափով ջուր նույն  ծավալով  սոդա:Սպիտակ նստվածքի առաջացումը վկայում է քլորիդների և սուլֆատների առկայության մասին ջրում:

воскресенье, 19 мая 2019 г.

Ամառային ուսումնական ճամբար՝նախագծեր

     Ամառային ուսումնական ճամնարի  նախագիծ՝քիմիան և ֆիզիկան արտադրության մեջ
              Նպատակը
 • քիմիական երևույթների ուսումնասիրումը արտադրամասում
 • ծանոթացում Հայաստանի գործող արտադրամասերի հետ
 • մասնագիտական կողմորոշում և տարբեր ուսումնական հաստատությունների այցելություն
 • բնապահպանական հարցերի ուսումնասիրում արտադրամասում՝թափոնների վերամշակում                                Ընթացքը՝
 • Նախապատրաստական աշխատանքներ`արտադրության ուսումնասիրում. հրապարակումներ սովորողների բլոգներում
 • արտադրության ուսումնասիրում
 • Ճամփորդություններ  գործարան,արտադրամասեր,ուսումնական հաստատություններ՝
 • Հունիսի 4-ին`,,Սարանիստ..ապակետարայի արտադրական  ձեռնարկություն(ՍՊԸ
 • Հունիսի 3-ին <<Armenian wine>> gինու գործարան 
   Գինու քիմիա նախագծի շրջանակում և Աշտարակի ձորի գետի ուսումնասիրում՝<<Գետը համայնքում>> նախագծի շրջանակում
 • Արմենակ ալումինի գործարան
 • Արդյունքը 
  • Ստացած տեղեկությունները ամբողջացնում և ուսումնական նյութերի տեսքով տեղադրում բլոգներում և միջինի ենթակայքում

понедельник, 13 мая 2019 г.

Հեղինակային կրթական ծրագրի մայիսյան 14-րդ հավաք

Հեղինակային կրթական ծրագրի մայիսյան 14-րդ հավաք


Մասնակցություն կլոր սեղաններին
              Մայիսի 13-ին՝
 • Շուրջտարյա մուտքի ճամբարները Միջին դպրոցում                                                                      Մայիսի 14-ին
  • Սովորող սովորեցնող նախագծեր
  • Տեխնոլոգիական հանրակրթություն-արտադրությամբ ուսուցում.
   ջերմոցը՝ ուսումնական-բնագիտական լաբորատորիա
   ծեսերի լաբորատորիա. զարգացումներ
          Մայիսի 17-ին
 • կլոր սեղան-հավաքի ամփոփում «Սեբաստիա» սրահում                                                                                                                                                                                                                                    Նախագծեր՝
 • Նախագիծ Գինու քիմիա

  воскресенье, 24 марта 2019 г.

  Աշխատաժամանակ՝մարտի 25-29-ը

  Աշխատաժամանակ՝մարտի 25-29-ը
  Կրթահամալիրին հատկացված նոր հողատարածքում աշխատանք
  • 13։00՝ օրվա ամփոփում Մարմարյա սրահում
  • 14։00՝ մանկավարժական ակումբների, ստեղծագործական խմբերի, լրացուցիչ կրթության պարապմունքներ, ինքնակրթություն

  четверг, 21 марта 2019 г.

  Թթուները մեր կյանքում

  Նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում
  Նպատակը՝ծանոթացնել սովորողներին ոչմիայն անօրգանական թթուների հետ,այլ նաև օրգանական թթուների հետ,բացահայտել նրանց օգտակար և վնասակար ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
  Ընթացքը՝
  Նախագծային թեմանների բաժանումը սովորողներին,քննարկում և հրապարակում բլոգներում և ենթակայքում:

  Գինու քիմիա

   Նախագիծ՝Գինու քիմիա՝միջառարկայական՝ֆիզիկա-քիմիա
  Նպատակը՝
  Ծանոթացում Հայաստանում մշակվող խաղողի տեսակների հետ,խաղողի մշակման եղանակների հետ,գինու քիմիական բաղադրության հետ,գինու օգտակարության և վնասի մասին:
  Ընթացքը՝
  8-րդ դասարանի սովորողներին՝Նարոտ Դավթյանին,Ստելլա Սարգսյանին,Անի Արղությանին,Սվետլանա Մելքումյանին,Փաշինյան Շուշանին,Գոմցյան Կարինեն  ծանոթացնել նախագծի հետ,բաժանելլ առաջադրանքներ:
  Փորձ 1.Գինու թորումը
  Փորձ 2. Թորած սպիրտի մաքրության որոշումը ֆիզիկայի դասին խտության միջոցով
  Փորձ 3.Գինու մեջ եղած թթուների  և լաբորատորիայում եղած թթուների և հիմքերի որոշումը  հայտանյութերով
  Փորձ 4.Չեզոքացման ռեակցիաներ՝ գինու մեջ դտնվող թթուների և սոդայի միջև:        
  Նախատեսվում է ճամփորդություն կրթահամալիրի ՙՙԴինու դպրոց՚՚ մարան և ՙՙՍովորող սովորեցնող՚՚նախագծի շրջանակում քոլեջի սովորողների հետ համատեղ դասի անցկացումը կրթահամալիրի  մարանում:Տարբեր գինիների նմուշների լաբորատոր փորձեր՝շաքարի որոշումը,սպիրտի որոշումը և այլն:
   Բոլոր նյութերը հրապարակել բլոգներում և միջինի ենթակայքում:
  Ժամկետը՝ապրիլ ամիս
  Նախապատրաստական աշխատանքներ`Արղության Անի՝https://arghutyanani.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/

  воскресенье, 17 марта 2019 г.

  մարտի 25-29-ի

  пятница, 1 февраля 2019 г.

  Ֆլեշմոբ 2019


      1. Ոˆր քիմիական տարրի անվանումն է միավորում Նորվեգիա,Շվեցիա,Ֆինլլանդիա երկրները::
  Սկանդիում

       2.Քանի տեսակի ատոմներ կա  Na2SO4 լուծույթում:Պատ.`ձ
       .3. Գրեք հետևյալ տարրերի համարները ըստ երկրագնդիտարրածվածության մեծացման`1) Сs, 2) О, 3) Al, 4) Ra, 5) Am
  Պատ. 54132
   4.  Պատանի քիմիկոսը խառնել է հինգ տարբերհեղուկներ`բենզին,ջուր,սնդիկ,սպիրտ,բուսական յուղ:Լցնելովխառնուրդը բաժանիչ ձագարի մեջ,նա տեսել է,որ առաջացել է երեքշերտ:Նկարագրեք բոլոր շերտերի բաղադրությունը վերևից ներքև:
  Պատ`վերևի շերտը`բենզին,բուսական յուղ        
   միջինը`սպիրտ,ջուր
   Ներքևի`սնդիկ
  5. Աշակերտը վերադառնալով քիմիայի դասից տուն մտածեց,թեինչքան շատ է մեր շուրջը քիմիական երևույթները:Օրինակ
  1.ձվի նեխելը
  2. էլեկտրական լամպի միացումը,
  3. ծննդյան մոմերի այրումը,
  4. մայրիկի խմոր պատրաստելիս սոդայի և քացախի խառնելը, 5.մուրաբայի շաքարակալումը,
  6. կաթի թթվելը,
  7. կարագի հալումը տաք կաթսայի մեջ,
  8.թեյի քաղցրացնելը շաքարով,
  9.մեխի ժանգոտվելը,
  10.շաքարի խմորումը  
  Օգնեք աշակերտին դասակարգել ֆիզիկական և քիմիականերևույթները,տալով անհրաժեշտ բացատրություններ: