пятница, 27 апреля 2018 г.

Նախագիծ`Մեկ տարրի պատմություն

Նախագիծ`Մեկ տարրի պատմություն
Նպատակը`
1.Կրկնել ամբողջ 7-րդ դասարանի թեմաները
2.Զարգացնել սովորողների մոտ  ինքնուրույն աշխատելու և իրենց ստեղծագործական աշխատանքի ներկայացնելու կարողությունները  և ունակությունները
Ընթացքը`
Սովորողները ընտրում են  իրենց ցանկացած տարրը,պատասխանելով հարցերին         պրեզենտացիայի կամ ֆիլմի ձևով ներլայացնում իրենց բլոգներում             
1.Տարրի բնութագրումը`                                                                             1քիմիական  տարրի  նշանը…….
2կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., 
3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը…. 
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)…………
5Դիրքը պարբերականհամակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը....…..
6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝                                                                          
 7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
9Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
10)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:
2.Տարրի ֆիզիկական հատկությունները,իզոտոպներ
3.Տարրի հայտնագործումը և անվանակարգը
4.Տարրի տարածվածությունը
5.Ինչ նյութերի կազմի մեջ է մտնում,առնվազն երեք նյութ`                                                         Գրել այդ նյութերի  բանաձևերը:,անվանումըները
Այդ նյութերի ֆիզիկական հատկությունները

Նյութի անվան.
Ագրեգ.
վիճակը
գույնը
հոտը
համը
Խտու-
թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.
ջրում
tհալմ.
tեռմ.
Ջերմա-
Էլեկտրա-հաղորդակց.
Պլաստ.

-  Հաշվել  այդ նյութերի մոլեկուլներում ատոմների գումարը: 
  Գրել այդ նյութերի  մոլեկուլներում ՝ատոմների կառուցվածքը և բաղադրությունը: 
 Հաշվել այդ նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,տարրերի զանգվածային բաժինները,տարրերի  զանգվածային հարաբերությունը: 
Որոշել այդ նյութերում քիմիական կապերի տեսակները
 Պատրաստել  փոքրիկ ֆիլմ(կիրառոման,   հայտնագործման,,հատկությունների վերաբերյալ)՝ 
6.Տարրի և նրա միացությունների կիրառումը
7.Թարգմանություն կամ այլ տեղեկություն նրա մասին
8.Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել ,գրանցել տարբեր  երևևույթներ  և բաժանել՝                               
      
 Ֆիզիկական երևույթներ
 Քիմիական երևույթներ


9.Գտնել  ինտերներից   հետաքրքիր  ֆիլմ կամ նյութ երևույթների մասին և  թարգմանել
Ճամփորդություն
Ճամփորդությթւն՝<<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ-ն ս.թ սեպտեմբերի 26-28-ը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում նախատեսում է կազմակերպել գիտության փառատոն, որի նպատակն է հանրամատչելի դարձնել գիտությունը, հասանելի պատմել գիտական նվաճումների և հայտնագործությունների մասին, ցուցադրել տեխնիկական նորարարությունները: Փառատոնի հիմնական միջոցառումները կանցկացվեն սեպտեմբե

0 comments:

Отправить комментарий