суббота, 17 марта 2018 г.

Ջրածինը որպես այլընտրանքային վառելանյութ

Ջրածինը որպես այլընտրանքային վառելանյութ
Նպատակը՝

  • Սովորողներին ծանոթացնել այլընտրանքային վառելանյութերի հետ
  • Ցույց տալ բնապահպանական այն խնդիրները,որոնք առաջանում են  վառելանյութերի այրման ժամանակ՝                                                                                                                                                                                                                                  Ընթացքը
  • Փորձի միջոցով պարզել օդի բաղադրությունը
  • Ծանոթացնել օդի աղտոտման պատճառների հետ և առաջարկել լուծումներ՝այլընտրանքային վառելանյութերի կիրառում,բույսերի նշանակությանը մթնոլորտի բարևալավմանը
  • Հաշվարկների միջոցով ցույց տալ այրումից ստցոված ածխաթթվի առաջած քանակը և հաշվարկել ինչքան կանաչ մակերես է անհրաժեշտ այդ աշխաթթու գազը ֆոտոսինտեզի ընթացքում կլանելու և ինչքան թթվածին կանջատվի այդ ժամանակ
  • Նյութերի տեղադրում բլոգներում և ենթակայքում

0 comments:

Отправить комментарий