среда, 13 декабря 2017 г.

Ուսումնական նյութերի թարգմանություն

Ուսումնական նյութերի թարգմանություն

 Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ֆիլմերի,հետաքրքիր փաստերի: քիմիայից թարգմանություններ
Նախագծի մասնակիցներն են 7-8 դասարանի սովորողները
Իրականացման ժամկետը 8.01-26.01.19թ

Նպատակը

  • թարգմանության շնորհիվ բարելավել սովորողների մոտ մասնագիտական հմտությունները
  • համագործակցում օտար լեզուների դասավանդողների հետ
  • ընդլայնել սովորողների բառաֆոնդը

Արդյունքը

  • տեսանյութերի հայալեզու տարբերակի ստեղծում
  • մասնագիտական գիտելիքների, տերմիների յուրացում

0 comments:

Отправить комментарий