вторник, 28 ноября 2017 г.

Հարցեր, վարժություններ և խնդիրներ
1. Կարո՞ղ են, արդյոք, պարզ նյութերը ենթարկվել քայքայման: Պատասխանը մեկնաբանե´ք: 
2. Փակ անոթում ջրածնի ու քլորի խառնուրդը լուսային ճառագայթման են ենթարկել: Ստացվել է միայն մեկ նյութ: Ո՞ր նյութն է դա: Գրե´ք ռեակցիայի հավասարումն ու նշե'ք ռեակցիայի տեսակը: 
3. Պղնձի(II) հիդրօքսիդը Cu(OH)2 երկնագույն նյութ է: Տաքացնելիս այն սևանում է: Ինչո՞ւ: Ռեակցիայի ո՞ր տեսակն է դա: Գրե'ք ռեակցիայի հավասարումը: 
4. Ո՞րն է քայքայման ռեակցիայի ճիշտ սահմանումը. ա) ռեակցիա, որի ընթացքում մեկ բարդ նյութից առաջանում են մի քանի պարզ կամ բարդ նյութ, բ) ռեակցիա, որի ընթացքում նյութերը փոխանակվում են իրենց բաղադրամասերով, գ) ռեակցիա, որի ընթացքւմ առաջանում են ջրածնի և թթվածնի մոլեկուլներ:
 5. Հետևյալ ռեակցիաների ուրվագրերում կետերի փոխարեն գրե'ք համապատասխան նյութերի բանաձևերն ու հավասարեցրե´ք: Յուրաքանչյուրի դեպքում որոշե´ք ռեակցիայի տեսակը. 
Zn + …. = ZnO
 AI(OH)3=  AI2O3 + …
 Mg + HCI=  MgCI2 + …. 
Fe + ….. = FeCI3
 HgO=  …. + O2
 6. Առանձնացրե´ք քայքայման և միացման ռեակցիաների ուրվագրերն ու դրանցում տեղադրե´ք գործակիցները. 
P + S=  P2S3 
Fe + Cl2 = FeCl3 
NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O 
AI(OH)3 = AI2O3 + H2O
7. Ընտրե՛ք ա) միացման, բ) քայքայման ռեակցիաների հավասարումները. 
 C 2H2 = 2C + H2 
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 
 3H2 + N2 = 2NH3
 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
 8. Գրե՛ք բրոմի հետ կալցիում, ալյումին և երկաթ մետաղների միացման ռեակցիանե- րի հավասարումները՝ իմանալով, որ արգասիքները CaBr2, AlBr3, FeBr3 աղերն են։
 9. Գտե՛ք համապատասխանություն ռեակցիայի հավասարման և ռեակցիայի տեսակի միջև (օրինակը տրված է սլաքով): 
1. Мg(OH)2 = MgO + H2O                                                            ա) միացման
 2. CuO + H2 = Cu + H2O                                                               բ) փոխանակման 
3. 3CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2                                                        գ) տեղակալման                                                                                                                                   դ) քայքայման 
Խնդիրներ ինքնուրույն լուծելու համար 
1. Ընտրե'ք հետևյալ հավասարման գործակիցները`
 KMnO4 =K MnO4+ MnO2  + O2
 և հաշվե'ք կալիումի պերմանգանատի այն նյութաքանակը, որն անհրաժեշտ է 2 մոլ քանակով թթվածին ստանալու համար: Ռեակցիաների ո՞ր դասին է այն պատկանում:
 2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) և ինչ քանակով (մոլ) թթվածին կանջատվի կալիումի քլորատի քայքայումից, եթե ռեակցիայի հետևանքով առաջացել է 4 մոլ կալիումի քլորիդ. 2KClO3 = 2KCl + 3O2
 3. Հաշվե'ք ծծումբ նյութի քանակը 5 մոլ քանակով ծծմբի (IV) օքսիդ ստանալու համար` ըստ հետևյալ ռեակցիայի. 
S + O2 = SO2 
4. Պարզ նյութերից ստացել են 14,2 գ զանգվածով ֆոսֆորի (V) օքսիդ։ Որոշե՛ք ռեակ- ցիայի մեջ մտած նյութերի քանակները (մոլ)` ըստ հետևյալ հավասարման. 
4P + 5O2 = 2P2O5 

понедельник, 13 ноября 2017 г.

Կրթական ծրագրերի փոխանակում 3

Սեբաստացի օրեր նախագծի շրջանակում `նոյեմբերի 16-ին փորձի փոխանակում,մասնագիտական կողմնորոշում՝ճամփորդություն Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ քիմիայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընտրության խմբի հետ
Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսի շրջանակում հունվարի 24-ին այցելություն Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի կից <<Անել>> լաբորատորիա
 Նախագիծ`Կրթական ծրագրերի փոխանակում-3
Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային,նախագծային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ,
3.փորձի փոխանակում դասախոսական կազմի հետ     
4.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
5.Սովորողների մոտ ձևավորել մասնագիտական կողմնորոշում
6.Ծանոթացում ֆիզիկայի, քիմիայի լաբորոտորիաների հետ 
7. Այցելություն մանկավարժական համալսարանի թանգարան,աստղադիտարան:
 •                                                                                   Ընթացքը
 • նախապատրաստական աշխատանք սովորողների հետ՝ծանոթացում տարբեր քիմիական լաբորատորիաների հետ և Հայաստանի տարբեր քիմիական,բարձրագույն հաստատությունների հետ:
 • Նյութերի մեկնաբանումը ենթակայքում,բլոգներում
 • Կլոր սեղանների կազմակերպում
 • Փորձերի մշակում և կատարում
 • Առցանց շփումներ 
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:

Սեբաստացի օրեր նախագծի շրջանակում `նոյեմբերի 16-ին փորձի փոխանակում,մասնագիտական կողմնորոշում՝ճամփորդություն Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ քիմիայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընտրության խմբի հետ
Նախագիծ`Կրթական ծրագրերի փոխանակում-3
Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ,Ներկայացնել նախագծային ,անհատական,բլոգային  ուսուցման մեթոդների հետ
3.փորձի փոխանակում դասախոսական կազմի հետ     
4.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
5.սովորողների մոտ ձևավորել մասնագիտական կողմնորոշում
6.ծանոթացում քիմիական լաբորոտորիայի հետ
 •                                                                                   Ընթացքը
 • նախապատրաստական աշխատանք սովորողների հետ՝ծանոթացում տարբեր քիմիական լաբորատորիաների հետ և Հայաստանի տարբեր քիմիական,բարձրագույն հաստատությունների հետ:
 • Նյութերի մեկնաբանումը ենթակայքում,բլոգներում
 • Կլոր սեղանների կազմակերպում
 • Փորձերի մշակում և կատարում
 • Առցանց շփումներ 
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:


четверг, 9 ноября 2017 г.

Ճամփորդություններ


среда, 8 ноября 2017 г.

Գիտելիքի ստուգում`7-2


Թեստ-2
 Թեմաներ`     Նյութերի  ճանաչումը:  Ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթներ:  Մաքուր   նյութեր   և  խառնուրդներ:
   Խառնուրդների    բաժանման     եղանակները:
                                 
                1.  Արտահայտություններից  որու՞մ  է  իմաստային  հետևությունը  ճիշտ  տրված.
1. մաքուր  նյութերը  օժտված  են  խիստ  որոշակի  հատկություններովուստի և  ունեն  հաստատուն  բաղադրություն
2. մաքուր  նյութերը  օժտված  են  խիստ  որոշակի  հատկություններովուստի  և  ունեն հաստատուն  կառուցվածք
3. մաքուր  նյութերը  ունեն  հաստատուն  բաղադրություն,  բնորոշ  կառուցվածքուստի  և օժտված  են  խիստ  որոշակի  հատկություններով
4. մաքուր  նյութերը  ունեն  հաստատուն  բաղադրությունուստի  և  օժտված  են  բնորոշ  կառուցվածքով:
            2. Շարքերից  որու՞մ  է  տրված  միայն  մաքուր  նյութեր.
1. ծովի  ջուրգրաֆիտսպիրտ                   3. պղինձալյումինկերակրի  աղ     
2. թորած  ջուր,  օդ,  հող                             4. գրանիտմագնեզիումալմաստ:
             3.  Արտահայտություններից  ո՞րն  է  սխալ.
1.  խառնուրդում  յուրաքանչյուր  նյութ  պահպանում  է  իր  բաղադրությունը
2.  խառնուրդում  յուրաքանչյուր  նյութ  պահպանում  է  իր  կառուցվածքը
3.  խառնուրդի   բաղադրությունը  միշտ  հաստատուն  է
4.  խառնուրդում  յուրաքանչյուր  նյութն  ունի   հաստատուն  եռման  և  հալման   
    ջերմաստիճան:
               4.  Ո՞րն  է համասեռ  խառնուրդ.
1.կավաջուրը                          3. շաքարաջուրը
2.կավճաջուրը                        4. կաթը:
           5.   Ո՞րն  է անհամասեռ  խառնուրդ.
1. մածունը                             3. սպիրտաջուրը(օղին)
2. աղաջուրը                          4. գազերի  խառնուրդը(օդը):
           6.  Ո՞ր  դեպքում  են  օգտագործում  սովորական  պարզվածքազատումը.
1.  իրար  մեջ  չլուծվող  հեղուկների  բաժանման  դեպքում
2.  իրար  մեջ  լուծվող  հեղուկները  բաժանելիս
3.  պինդ  նյութի  առանձնացումը  հեղուկից,եթե  պինդ   նյութի խտությունը  մեծ  է  հեղուկի  խտությունից
4.  պինդ  նյութի  առանձնացումը   հեղուկից,եթե  պինդ   նյութի  խտությունը  փոքր  է  հեղուկի  խտությունից:
            7.  Ո՞ր  եղանակով  են  ձեթը  ջրից  առանձնացնում.
1. թորումով                                3. բաժանիչ  ձագարով
2. շոգեացումով                         4. ֆիլտրումով:
      8.   Ո՞ր  եղանակով  են  շաքարի  ջրային  լուծույթից  շաքարն  առանձնացնում
1. ֆիլտրում                     3. թորում                         
2. շոգիացում                  4. պարզվածքազատում:
       9. Ո՞ր  եղանակով  են  սպիրտը  սպիրտաջրից  առանձնացնում.
1. ֆիլտրում                    3. թորում
2. շոգիացում                 4. պարզվածքազատում:
 10.Ո՞ր  խառնուրդը կարելի  է բաժանել ֆիլտրումով  .
   1.կավի  և  ջրի  խառնուրդը                        3.բենզինի  և  ջրի  խառնուրդը
   2.թթվածնի  և  ազոտի  խառնուրդը           4.սոդայի  և ջրի  խառնուրդը:
  11 Որ շարքում են նախ նշված համասեռ,ապա անհամասեռ խառնուրդները.
1.սպիրտաջուրը և կավաջուրը          3.կաթը և հանքային ջուրը
2.քացախը և օղին                              4.քաղցր թեյը և աղաջուրը
12. Թվարկված  երևույթներից  ո՞րը  քիմիական  չէ.
1.ֆիլտրում                3.այրում
2.փտում                     4.ժանգոտում
13. Ո՞ր  ֆիզիկական  հատկությունը  բնութագրական  չէ ալյումինին
1.էլեկտրաբացասականություն        3.արծաթասպիտակ  գույն
2.ջերմահաղորդականություն           4.սովորական  պայմաններում  գազային  վիճակ:
14.  Հետևյալ  երևույթներից  ո՞րն  է  ֆիզիկական. Պատասխանը  հիմնավորեք`ինչու՞:
1.մոմի  այրումը              3.գինին  քացախի  վերածվելը
2.փայտի  փտելը             4.աղի  ջրում  լուծվելը  
15.  Հետևյալ  երևույթներից  ո՞րն  է  քիմիականՊատասխանը  հիմնավորեքինչու՞:
1.շաքարի  մանրացնելը                3.կաթի  թթվելը
2.ջրի  գոլորշիացումը                    4.ապակու  կոտրվելը
16. Ո՞ր շարքում է նշված նախ ֆիզիկական մարմինը,ապա քիմիական նյութը.
1.փայտանյութ և սպիրտայրոց     3.պղինձ և ալյումին
2.բաժակ և երկաթ                        4.ջուր և մարախուղ                               
17. Ո՞ր շարքում է նշված նախ ֆիզիկական ,ապա քիմիական երևույթներ.
1.շաքարի լուծվելը ջրում և այդ լուծույթի գոլորշիացումը
2.բենզինի գոլորշիացումը և բենզինի այրումը
3.բույսերում գլյուկոզի առաջացումը և բույսերի շնչելը
4.կաթի թթվելը և էլեկտրական լամպի լուսավորվելը:
18.  Ֆիզիկական  երևույթների  դեպքում  նյութի  նշված  հատկություններից  ո՞րը  չի ենթարկվում  փոփոխության.
1.գույնը              3.ագրեգատային  վիճակը
2.չափսը             4.ձևը
19.  Թվարկված  հատկություններից   ո՞րն  է  ընդհանուր  կերակրի  աղի  և  երկաթի համար.
1.համը                   3.ագրեգատային  վիճակը
2.խտությունը       4.էլեկտրահաղորդականությունը:
20. Հետևյալներից որն ունի քիմիական բանաձև:
ա/օդ                                բ/շաքարաջուր

գ/կաթ                              դ/կերակրի աղ


 Հարցեր կրկնողության համար
 • Մարմին և նյութ
 • Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ
 • Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդներ
 • Խառնուրդների բաժանման եղանակները    
 • Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ 
Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)
 1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից. ա) նավթը գ) ջուրը բ) ոսկին դ) օղին 
2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում ո՞րն է հեղուկ. ա) շաքարը գ) բուսական յուղը բ) թթվածինը դ) կավիճը 
3. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդան մարմինների շարքը. ա) ձին գ) արձանը բ) ծաղկած ծառը դ) երեխան 
4. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել. ա) ագրեգատային վիճակի գ) էլեկտրահաղորդականության բ) խտության դ) ջերմահաղորդականության 
5. Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ. ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը
6. Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է). ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը բ) գինին դ) սև ռետինը 
7. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմին/ չի բնորոշում. ա) աստղ գ) սեղան բ) մեխ դ) ապակի
 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան. ա) երկրաշարժերի կանխատեսում բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում գ) գրքի խմբագրում դ) պարարտանյութերի արտադրություն 
9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից ո՞րն է սխալ. ա) օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել բ) ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի դ) սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով 
 10. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար. ա) թորում բ) բյուրեղացում գ) զտում դ) գոլորշիացում