четверг, 11 мая 2017 г.

Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումը, լուծույթի պատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնով, մոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը:

Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումըլուծույթի պատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնովմոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը:
Գործնական աշխատանք՝ Լուծույթների պատրաստում,

Փորձ 1. Ֆիզիոլոգիական  լուծույթի  պատրաստում
0,9% -անոց կերակրի  աղի՝  NaCl-ի լուծույթը  կոչվում  է ֆիզիոլոգիական լուծույթ
Եթե լուծույթի  զանգվածը 100  գրամ  է՝ m լ.թ.=100գրամ, 0,9% -անոց՝ω=0,9%           
պատրաստելու համար`
mNaCl = ω.mլ-թ/100% = 100.0,9/100 = 0,9գրամ
mH2O = 100-0,9 = 99,1գրամ
Առաջադրանք 1. Որքա՞ն աղ   և   ջուր պետք  է վերցնել, որպեսզի
պատրաստենք  500 գրամ ֆիզիոլոգիական լուծույթ:
mլ.-թ = 500գրամ
ω = 0,9% , m լ.թ.=500գրամ
Որքան՞ աղ =?
Որքան՞ ջուր =?

Փորձ 2. Խմելու սոդայի  լուծույթի  պատրաստումը  և կոնցենտրացիայի  որոշումը
Վերցրեք 2 գ խմելու սոդա (NaHCO3)  լցրեք  բաժակի մեջ և  վրան ավելացրեք  25մլ  ջուր (չափիչ գլանով):
Առաջադրանք 2.Որոշեք ստացված լուծույթի՝
1.    լուծված նյութի զանգվածային բաժինը(ω)
ω=mլ.ն-թ/mլ-թ*100%=2/27*100%=7.4%
2.    լուծված նյութի մոլային բաժինը (x)
x=nլ.ն-թ/nլ-չ+ nլ.ն*100%
Mr(NaHCO3=23+1+12+16*3=84
n(NaHCO3=2/84=0.02
Mr(H2O)=1*2+16=18
n(H2O)=25/18=1.3
x=0.02/1.3+0.02*100%=1.5%
3.    մոլային կոնցենտրացիան(Cm)
Cm= nլ.ն-թ/Vլ-թ=0.02/0.027մոլ/լ
Առաջադրանք 3. Մայրիկը  թթու պատրաստելու համար  վերցրել է  10լ  ջուր և 500գ կերակրի աղ: .Որոշեք  ստացված  լուծույթի  զանգվածային  բաժինը:
Առաջադրանք 4. Որքա՞ն կալիումի  պերմանգանատ   և   ջուր պետք  է վերցնել, որպեսզի պատրաստել 200գ 5%-անոց  լուծույթ:
mաղ=15գ
mH2O=45գ

ω=mլ.ն-թ/mլ-թ*100%=15/60 *100%=25%


Սովորողներին  բաժանել երկու հոգանոց խմբերի և առաջարկել տարբեր լուծույթների պատրաստում և կատարել հաշվարկներ
1.Պատրաստել 50գ 10% կերակրի աղի լուծույթ
2.Պատրաստել 20գ 5%կերակրի սոդայի լուծույթ
3.Պատրաստել25գ 4%պղնձի սուլֆատի լուծույթ
4.Պատրաստել 10գ 5% կերակրի աղի լուծույթ
5.Պատրաստել 20գ 6% լվացքի սոդայի լուծույթ

1.Հաքշվել ինչքան աղ և ջուր պետք է վերցնել տվյալ լուծույթները պատրաստելու համար
2.Հաշվել լուծույթների մոլային կոնցենտրացիան 

0 comments:

Отправить комментарий