среда, 12 апреля 2017 г.

Էկոնախագիծ`Հրազդան գետի կիրճի ուսումնասիրումը

Էկոնախագիծ`Հրազդան գետի  ուսումնասիրումը
Նախապատրաստական աշխատանքներ`
Իշխանյան Մարինե`Գետերի աղտոտվածությունը
Նպատակը`
Ճամփորդություն Զանգվի գետի կիրճ՝http://middle.mskh.am/archives/9922
      1.Քիմիայի զարգացումը բերում է էկոլոգիական խնդիրների      առաջացմանը,դրա համար անհրաժեշտ է տալ սովորողներին      էկոլոգիական  գիրելիքներ և այդ գիտելիքների կիրառումը առօրյա կյանքում:
2. Ծանոթացնել սովորողներին ջրի ախտոտման խնդիրի հետ: 
3.  Հրազդան գետի ամբողջ երկայնքով  ջրի նմուշների  հավաքում և քիմիակակ լաբորատորիայում ջրի բաղադրության որոշումը: 
4.   Հայրենագիտություն և շրջակա միջավայրի ճանաչում
5.Սովորողների մոտ զարգացնել կարողություններ վերլուծելու էկոլոգիական խնդիրներ և տալ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները:
Ընթացքը`
Նախագիծը իրականացվելու է քիմիայի ընտրության խմբի հետ:Սովորողները կկատրեն նախապատրաստական աշխատանքներ`կուսամնասիրեն Հրազդան գետի կիրճը,կմշակեն փորձեր,որի միջոցով կորոշեն բերված ջրի նմուշների բաղադրությունը,կծանոթանան էկոլոգիական խնդիրների հետ և կտան իրենց լուծման ճանապարհները:

Նախատեսվող ճամփորդություն`մայիսի 4-ին Հրազդան գետի ափ `Մանկական երկաթուղի


 Թեմաների ներկայացում  դասերի ժամանակ և տեղադրում բլոգներում և ենթակայքում:
·    Լավագույն աշխատանքները կմասնակցեն էկոտուրին:     
     
      Ժամանակացույցը. մեկ ամիս

0 comments:

Отправить комментарий