четверг, 16 марта 2017 г.

Քիմիան և մրթնոլորտը

Քիմիան և մրթնոլորտը
Նպատակը
1.Ուսումնասիրել մթնոլորտի բաղադրությունը
2.Բացահայտել այն թունավոր քիմիական
 նյութերը,որոնցով ախտոտված է մեր մթնոլորտը
3.Ինչ հետևանքների են բերում այդ ախտոտումները
4.Սովորողների առաջարկները օդային ավազանի բարելավման համար
Ընթացքը
Սովորողները ընտրում են թեմաներ ,պատրաստվում են ֆիլմեր,պրեզենտացիաներ և ներկայացվում բլոգներում:Լավագույները կներկայացվեն ենթակայքում և էկոտուրի ստուգատեսին
Բովանդակությունը
Առաջաչկվող թեմաները`
1.Օդի բաղադրության որոշումը փորձի միջոցով
2.Թթվածինը համար մեկ տարրը երկրագնդի վրա,այրում,շնչառություն
3.Ազոտը որպես կյանքի և մահվան տարր
4.Ածխաթթու և շմոլ գազեր
5.Ազնիվ գազեր
6.Օզոն,օզոնային շերտի նշանակությունը
7.Օդի ախտոտվածությունը քիմիական նյութերով և դրանց պայքարի եղանակները
8.Ծխելը `օդի ախտոտվածության պատճառ
9.Ֆոտոսինտեզը` օդի մաքրման բնական եղանակ

0 comments:

Отправить комментарий