воскресенье, 26 февраля 2017 г.

Քիմիական տարրերի դասակարգման առաջին փորձերը:Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը,մետաղներ և ոչմետաղներ:Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ-:

Քիմիական տարրերի դասակարգման առաջին փորձերը:Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը,մետաղներ և ոչմետաղներ:Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ-:
Քննարկվող հարցեր
 1. Ինչու են դասակարգել տարրերը
 2. Տարրերի առաջին դասակարգումը`Մետաղներ և ոչմետաղներ
 3. Ինչու էր թերի այդ դասակարգումը
 4. Պարբերական համակարգի ստեղծումը
 5. Մենդելեևի և ժամանակակից օրենքները
 6. Ատոմի կառուցվածքը և կարգաթվի նշանակությունը
 7. Նախագիծ`Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ                                           

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են այդ տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:
 1.  Տարրերի շարքը, որոնցում դիտվում է հատկությունների հետզհետե փոփոխություն` մինչև շարքի առաջին տարրի հատկությունների կրկնվելը, Մենդելեևն անվանեց պարբերություն:
  Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր են, գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում են ալկալիական մետաղով վերջանում ազնիվ գազով:
   Պարբերությունները, բացառությամբ առաջինի, տարրերի այն հորիզոնական շարքերն են, որոնք սկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում իներտ գազով:

  Առաջին պարբերությունն ընդգրկում է 2 տարր` ջրածինը (H), և հելիումը(He) (առաջին հարկում ջրածնի և հելիումի «բնակարաններն են»):
  Երկրորդ պարբերությունն ընդգրկում է 8 տարր` սկսվում է լիթիումից`Li և ավարտվում նեոն`Ne իներտ գազով (II հարկում 8 «բնակարան» է):
   Երրորդ պարբերությունը նույնպես ներառում է 8 տարր. սկսվում է նատրիումից`Na և ավարտվում արգոն`Ar իներտ գազով (III հարկում նույնպես 8 «բնակարան» է): Առաջինը հատուկ պարբերություն է: Երկրորդ և երրորդ պարբերությունները կազմված են մեկական շարքից և անվանվում են փոքր պարբերություններ. ընդգրկում են 8-ական տարր:
  IV,V և VI պարբերությունները կազմված են տարրերի երկուական շարքից և կոչվումեն մեծ պարբերություններ: IV և V պարբերություններն ընդգրկում են 18-ական տարր, իսկ
  VI-ը` 32 տարր:
  VII-ը անավարտ պարբերություն է՝ առայժմ կազմված մեկ շարքից:
   Ուղղահայաց սյունակների քիմիական տարրերը, որոնք «ապրում են» նման69 «բնակարաններում», առաջացնում են խմբեր: Դրանք պարբերական համակարգում ութնեն (կարճ ձևում): Յուրաքանչյուր խումբ կազմված է երկու ենթախմբիցգլխավոր և երկրորդական:
  Գլխավոր ենթախումբն ընդգրկում է տարրեր և՛ մեծ, և՛ փոքր պարբերություններից: Երկրորդական ենթախմբում ընդգրկված են միայն մեծ պարբերությունների տարրեր:
  Այսպես, առաջին խմբի գլխավոր ենթախումբն ընդգրկում է ջրածին`H, լիթիում`Li, նատրիում`Na, կալիում`K, ռուբիդիում`Rb, ցեզիում`Cs, ֆրանցիում`Fr (լիթիումիենթախումբ) տարրերը, իսկ երկրորդական ենթախումբը`պղինձ`Cu, արծաթ`Ag ևոսկի`Au տարրերը (պղնձի ենթախումբ):

                                                                                                    
  Հարցեր և վարժություններ
  1. Ո՞ր «հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:
  2. Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:
  3.Պարզաբանե'ք (օրինակներով ու մեկնաբանություն ներով) պարբերություն, խումբ,
  գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբեր, կարգաթիվ հասկացությունները:
  4. Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:
  5. Լրացրե'ք հետևյալ աղյուսակը.
  II խումբ

  Գլխավոր  ենթախումբ

  Երկրորդական  ենթախումբ

  1. Be`բերիլիում
  2.
  3.
  4.
  1. Zn` ցինկ
  5.
  2.
  6.
  3.
  7.

  6. Լրացրե'ք բաց թողած բառակապակցությունը. Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ
  նյութերի, ինչպես նաև միացությունների ........................ ................ պարբերական
  կախման մեջ են տարրերի ..................... ........................ մեծությունից:
  7. Համապատասխանեցրե'ք քիմիական տարրն իր խմբի համարին և ընտրե'ք ճիշտ
  համապատասխանություններ ներառած շարքը:
  Տարրը
  Խումբը
  1) H
  ա) IV
  2) Be
  բ) V
  3) CI
  գ) II
  4) N
  դ) I
  ե) VII
  1) 1գ, 2դ, 3ե, 4ա
  2) 1դ, 2ե, 3բ, 4դ
  3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ
  4) 1գ, 2բ, 3ա, 4բ
  Սովորել`էջ 84-94 ,կատարել 
  վարժ էջ 86,91-94                           

0 comments:

Отправить комментарий