четверг, 23 февраля 2017 г.

Գիտելիքի ստուգում`Թթվածին

Գիտելիքի ստուգում`Թթվածին
Կրկնել  և կատարել`
  1. Թթվածնի անձնագիրը
  2. Տարածումը բնության մեջ
  3. Ստացումը արդյունաբերությունում և լաբորատորիայում
  4. Թթվանի ֆիզիկական հատկությունները
  5. Թթվածնի քիմիական հատկությունները
  6. Կիրառումը
  7. Օքսիդնե`հիմնային,թթվային,ամֆոտեր,անտարբեր
  8. Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
  9. Կատարել`վարժ.էջ 30,34,3638
http://qimia7-9.blogspot.am/2017/02/3-1_10.html

0 comments:

Отправить комментарий