четверг, 22 декабря 2016 г.

աշխատաժամանակ հունվար 2016-2017

Աշխատաժամանակ հունվար 2016-2017

воскресенье, 18 декабря 2016 г.

սեպտեմբեր

  Սեպտեմբեր`


 • Քիմիան կյանք է-7-րդ դաս.՝շարունակվում է `http://middle.mskh.am/archives/2331                                                                         Տիգրան Արզումանյան                                                                                              Բաբայան Մոնիկա`                                                                                  Հովհաննիսյան Սամվել                                                                                                     Սահակյան Լիլիա`                                                                                                  Սուքոյան Մարի

 • Ֆլեշմոբ-հունվար

  Ֆլեշմոբ-հունվար
  1.   IV դարում մեր թվարկությունից առաջ  Ալեքսանդր Մակեդոնացին իր զորքով  ներխուժեց Հնդկաստան:Այնտեղ սկսվեց աղիքա-ստամոքսային հիվանդությունների բռնկում,բայց հիվանդութունը  տարածվեց միայն զինվորների մեջ,իսկ սպայական կազմը չհիվանդացավ.Բացատրեք,ինչու.Պատ:՝սպայական կազմը սնվում էր արծաթյա սպասքով.
  2.   Որոշեք,որ մետաղի մասին է խոսքը գնում՝սպիտակ,արծաթափայլ, ամենածանր,եթե կարողանաինք լցնել այդ մետաղի փոշին կես լիտրանոց տարրայի մեջ,ապա այն ավելի ծանր կլիներ տաս լիտրանոց լի ջրով դույլից<.Այդ մետաղի փոշին այրվում է օդում վերածվելով տհաճ հոտով ցնդող միացության:Այդ քիմիական տարրի անվանումը հունարենից թարգմանվում է  <<հոտ>> Պատ:՝օսմիում
  3.   Ինչ ծավալ (ն.պ.) կզբաղեցնի ածխաթթու գազը խմորեղենում,եթե այդ խմորեղենի պատրաստման համար  մայրիկը 2գ 0,1% խառնուրդներ պարունակող   խմելու սոդան խառնել է քացախի հետ:Լուծում՝
  m(NaHCO3)(чист.) = 2•99,9(%)/100(%) = 1,998 г;
  1,998/84 = х/22,4, х = 0,53 л СО2.
  Պատ: VO2) = 0,53 լ – такой объем углекислого газа заполнит поры бисквитного торта.
  4.Որոշել շաքարի զանգվածային բաժինը խտացրած կաթում,եթե շաքարի պարունակությունը 400  գրամանոց խտացրած կաթի տարրայում կազմում է 180 գ. Պատ:՝ 0,45, или 45%.
  5.Բլից՝
  ·        Որ քիմիական տարրն է օգտագործվում գործվացքները սպիտակացնելու համար:Պատ՝քլոր
  ·        Որ  քիմիական տարրն է դառել Նապոլեոնի մահվան   պատճառը:Պատ՝արսեն

  ·        Որ ջրի մեջ է պարունակվում ամենաքիչ խառնուրդներ՝հանքային,անձրևի,ծովի:Պատ՝անձրևի

  вторник, 13 декабря 2016 г.

  Թթվածին


  •   Թթվածին     +խնդիրներ <<Թթվածին>>թեմայից
   Էջ89-90,96,102,109,112,117,122,127-128
  • Պարտադիր                                                                                                                                                                                         Թթվածնի անձնագրի կազմումը                                                                   Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը
   ·         Թթվածնի  ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները                          Թթվածնի կիրառումը
   ·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
  • Լրացուցիչ
  •  Թթվածնի ամենակարևոր հատկություններիմասին(շնչառություն,այրում)
       Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը·        ·         Թթվածնի հայտնագործումը Օզոնօզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
  • ·         Ազոտի մասին
   ·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
   ·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
   ·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտմանպատճառներըօդային ավազանի պահպանումը
   ·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
   ·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
   ·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
   ·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա

  • https://photopeach.com/album/vm6f3i
  Նշվածները նախագծային թեմաներն են
  Թթվածնի անձնագրի կազմումը`
   Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
  Քիմիական նշանը-------
   Քիմիական բանաձևը---
  Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar-------
  Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr-------
  Իզոտոպները---16O,17O,18O
  Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվըպարբերությունըխումբը---
  Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը---
  Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը-----
  Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը----
  Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ
  https://photopeach.com/album/vm6f3i

  понедельник, 12 декабря 2016 г.

  Միացման և քայքայման ռեակցիաներ

  Միացման  ռեակցիաներ`
  Փորձ 1.  Մետաղների  (մագնեզիումի, պղնձի)փոխազդեցությունը  թթվածնի  հետ: Մագնեզիումի  օքսիդի  փոխազդեցությունը  ջրի  հետ:
  Mg->MgO->Mg(OH)2
  Սարքավորումներ`Սպիրտայրոց, լուցկի, հալքանոթի  աքցան, բաժակ
  Ազդանյութեր`մագնեզիում, պղինձ, ջուր, հայտանյութեր[A1] [A2] 
  Մագնեզիումի  ժապավենը  հալքանոթի  աքցանով  սեղմեք  և  այրեք  սպիրտայրոցի  բոցի  վրա:
  Փորձ 2.  Ստացվող  նյութը  լցրեք  ջրի  մեջ: Ինչպե՞ս  կարելի  է ապացուցել  հիմքի  առաջացումը:
  Ի՞նչ  նկատեցիք: Գրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիաների  հատկանիշները: Ո՞ր  նյութերն  են  կոչվում  հայտանյութեր:
  Փորձ 3. Այժմ  սպիրտայրոցի  բոցում  տաքացրեք  կարմրավուն  պղնձե  թիթեղը:
   Ի՞նչ  նկատեցիք: Գրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիայի  հատկանիշները:
  Քայքայման  ռեակցիաներ`
  Մալաքիտի  ջերմային  քայքայումը, ջրի  քայքայումը  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանքով,ջրածնի  պերօքսիդի  քայքայումը  կատալիզատորի  միջոցով
  Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, փորձանոթ, սպիրտայրոց, լուցկի, գազատար  խողովակ  ունեցող  խցան, բաժակ
  Ազդանյութեր`Մաքաքիթի (CuOH)2CO2 կանաչ  փոշի, ջուր, ջրածնի  պերօքսիդի  լուծույթ, կրաջուր
  Փորձ 1.Փորձանոթը  հորիզոնական  դիրքով  ամրացրեք  լաբորատոր  կալանի  թաթին: Գազատար  խողովակի  ծայրն  իջեցրեք  կրաջուր  պարունակող  բաժակի  մեջ  ու  մալաքիթը  տաքացրեք: Կանաչ  փոշին  վերածվում  է  սև  փոշու, իսկ  փորձանոթի  պատերին  ջրի  կաթիլներ  են  հայտնվում: Գազատար  խողովակից  դուրս  եկող  գազը  պղտորում  է  կրաջուրը , ինչը  հաստատում  է  , որ  քայքայումից  առաջացել  է  նաև  ածխածնի (IV) օքսիդ(CO2):
  Cu2CH2O5= CuO+H2O+CO2
  Փորձ 2.Սարքի  մեջ  ջուր  լցնենք  և  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանք  անցկացնենք : Քիչ  անց` U-ձև  խողովակի  երկու  ճկափողում  հավաքվում  են  գազեր, որոնց  ծավալները  տարբեր  են, Խողովակներից  մեկում  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  է: Ճշտելու  նպատակով, թե  հատկապես  ինչ  գազեր  են  առաջացել, առկայծող  մարխը  մոտեցնենք  քիչ  ծավալով  գազին  ու  փականը  բացենք: Մարխը  բռնկվում  է: Դա  վկայում  է, որ  տվյալ  գազը  թթվածինն  է:Այժմերկրորդ  խողովակին, որտեղ  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  է, այրվող  մարխը  մոտեցնենք  ու  փականը  բացենք: Այս  դեպքում  բռնկվում  է  գազը  և  յուրահատուկ  շառաչյունով  այրվում: Նշանակում  է  երկրորդ  գազը  ջրածինն  է:
  Փորձ 3.Ամոնիումի բիքրոմատի քայքայումը
  (NH4)2Cr2O7=Cr2O3+N2+4H2O


   [A1]


   [A2]

  Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների

  Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների
  Քննարկվող հարցեր

  • Պարզ և բարդ նյութեր
  • Մետաղներ,ոչմետաղներ
  • Օքսիդ,թթու,հիմք,աղ
  • Միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման
  • Քիմիական բանաձև
  • Քիմիական հավասարումներ                                                                                                                 Տնային`   Խնդիրներ էջ 26                                                                                                                                       Թթվածին     +
  •     Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը
   ·         Օդի բաղադրությունը
   ·         Թթվածնի ամենակարևոր հատկությունների մասին(շնչառություն,այրում)
   ·         Թթվածնի հայտնագործումը
   ·         Թթվածնի անձնագրի կազմումը
   ·         Թթվածնի ստացումը արդյունաբերությունում և լաբորատորիայում
   ·         Թթվածնի հատկությունները
   ·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
   ·         Օզոն, օզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
   ·         Ազոտի մասին
   ·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
   ·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
   ·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտման պատճառները, օդային ավազանի պահպանումը
   ·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
   ·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
   ·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
   ·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա