воскресенье, 27 ноября 2016 г.

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
4. Հաշվել՝Mr 
5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
7.Նյութը բարդ է, թե պարզ
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը


0 comments:

Отправить комментарий