среда, 19 октября 2016 г.

Գիտելիքի ստուգում

Գիտելիքի ստուգում
1. 1.ետևյալ  գիտություններից  ո՞րը  բնական  գիտություն  չէ
      1.ֆիզիկա
      2.քիմիա
      3.կենսաբանություն
      4.պատմություն
2.Ինչ անվանում են ստացել բնությունը ուսումնասիրող գիտությունները
       1.պատմական
       2.հումանիտար
       3.բնագիտական
       4.իրավագիտական
3.    Ո՞ր  շարքում  են  թվարկված  միայն  նյութեր
       1.ալյումին, արծաթ, ազոտ
       2.սեղան, ապակի, գրիչ
       3.ոսկի, բաժակ, թթվածին
       4.քացախ, սոդա, տետր
     4. Ո՞ր  շարքում  են  թվարկված  միայն  ֆիզիկական  մարմինները
       1.գիրքմեխապակի
       2.սեղանգրիչտետր
       3.երկաթբաժակոսկի
5. Ո՞ր մարմինը չի կարելի պատրաստել փայտանյութից
        1.գիրք
        2.տուփ
         3.մեքենայի շարժիչ
         4.դուռ

6.Թվարկված  երևույթներից  ո՞րը  ֆիզիկական  չէ
         1.ճոճանակի  շարժումը
         2.փայտի  այրումը
         3.մեքենայի  ընթացքը
         4.երկրագնդի  պտույտը  արեգակի  շուրջ
      7. Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները
         1.էլեկտրահաղորդականությունը
         2.մետաղական  փայլը
         3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը
         4.ջերմահաղորդականությունը                                                        
 8.   Թվարկված  չափման  միավորներից  որո՞վ  չի  չափվում  նյութի  զանգվածը
         1.գ                                 3.սմ3
         2.տ                                4.կգ
     9.Թվարկված  չափման  միավորներից  որո՞վ  չի  չափվում  նյութի ծավալը.
            1.լ                                  3. մ 3             
            2.սմ3                                         4.կգ
     10.Նշված  նյութերից  ո՞ր  նյութն  է  սենյակային  ջերմաստիճանում  գտնվում  պինդ  վիճակում
         1.թթվածին                   3.շաքարավազ
         2.սնդիկ                         4.ջուր
  111Թվարկված  հատկություններից  ո՞րն  է  ընդհանուր  սոդայի  և  շաքարի  համար
      1.համը                                                3.խտությունը
     2.ագրեգատային  վիճակը              4.էլեկտրահաղորդականությունը
     12..Թվարկված  հատկություններից  ո՞րն  է  ընդհանուր կերակրի աղի և  երկաթի խարտուկի  համար                                                                      
       1.գույնը

       2.համը
       3.խտությունը
       4.ագրեգատային վիճակ
      13.Ֆիզիկական երևույթների դեպքում նյութի նշված հատկություններից
       ո՞րը չի ենթարկվում փոփոխության
           1.ագրեգատային վիճակը
           2.չափսը
           3.ձևը
          4.համը
     14. Նշված նյութերից ո՞ր նյութն է սենյակային ջերմաստիճանում  գտնվում հեղուկ վիճակում
      1.աղ
      2.սնդիկ
      3.շաքարավազ
      4.երկաթ
   15.Թվարկված երևույթներից ո՞րը քիմիական չէ.
      1.կաթի թթվելը
      2.երկաթի ժանգոտվելը
      3.սառույցի հալվելը
      4.գինին քացախի վերածվելը
    16.Նշված երևույթներից ո՞րն է քիմիական
      1.եղյամի գոյացումը ծառերի վրա
      2.մոմի հալվելը
      3.սպիրտի գոլորշացումը
      4.կանաչ փառի առաջացումը պղնձե առարկաների վրա
   17.Նշված երևույթներից ո՞րն է ֆիզիկական
      1.ժանգի մաքրումը զմռխտի  թղթով                                                         
      2.մեխի ժանգոտումը
      3.մոմի այրումը
      4.մազերի գունաթափումը
    18.Նշվածներից ո՞ր նյութն է օրգանական
        1.ջուրը
        2.կերակրի աղը
        3.շաքարավազ
        4.սոդան
    19.Ինչ եք կարծում ո՞ր նյութի մասին է խոսքը.
   Պինդ,կարմրավուն նյութ, ունի  մետաղական փայլ, ջերմա- և էլեկտրահաղորդանություն,տաքացնելիս սևանում է:
    20.Հաստատեք   համապատասխանություն  հետևյալ  նյութերի  ու  դրանց  բնորոշ հատկությունների  միջև.
      Ա.Խմելու  սոդա                1. Պինդ  է, մետաղական  փայլ  ունի, հոտ  չունի
      Բ. Երկաթ                            2. Հեղուկ  է, հոտ  չունի, թափանցիկ  է, անգույն  է
      Գ. Քացախ                           3. Պինդ  է, ջրում  լուծվում  է, սպիտակ  է, բյուրեղային  է    
      Դ. Ջուր                                 4. Հեղուկ  է, թափանցիկ  է, հոտ  ունի,  ջրում  լուծվում  է:
          

Հարցեր կրկնողության համար

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան
  2. Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք
  3. Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ
  4. Անվտանգության կանոնները
  5. Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները
  6. Նյութի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական,ֆիզիոլոգիական
  7. Երևույթներ,ֆիզիկան և քիմիական,բերել օրինակներ

0 comments:

Отправить комментарий