четверг, 6 октября 2016 г.

Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը:Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը:Քիմիական հավասարումներ:

Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը:Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը:Քիմիական հավասարումներ
Քննարկվող հարցեր`
  1. Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը:
  2. Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը:
  3. Քիմիական և ֆիզիկական երևույթներ:
  4. Քիմիական հավասարումներ,ռեակցիաների տեսակները`միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման:
  5. Օքսիդ,թթու,հիմք,աղ:

0 comments:

Отправить комментарий