понедельник, 29 августа 2016 г.

Դաս 5.Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝փոխանակման

Դաս 5.Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝փոխանակման
.Գործնական ածխատանք`Փոխանակման  ռեակցիաներ Պարզագույն հաշվարկներ քիմիական հավասարումներով:                                                      
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներսպիրտայրոցլուցկի
Ազդանյութեր`մագնեզիումի  օքսիդաղաթթու, սոդայի  լուծույթ,
Փորձ1.Մագնեզիումի  այրումից  ստացված  մագնեզիումի  օքսիդը  լցրեք  փորձանոթի  մեջվրան  ձագարի  միջոցով զգուշությամբ  ավելացրեք  աղաթթու  փորձանոթի  ¼  մասովԻ՞նչ  նկատեցիքԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը:
Փորձ2.Փորձանոթի ¼ չափով  մեջ  լցրեք  սոդայի  լուծույթ  վրան  ձագարի  միջոցով  զգուշությամբ  ավելացրեք  աղաթթու : Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը: Քիմիական հավասարումներ:Քիմիական ռեակցիաների տեսակները`միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման:  Քիմիական   ռեակցիաների  սկսվելու և ընթանալու պայմանները:Ջերմաանջատիչ և ջերմակլանիչ ռեակցիաներ: 
    Առաջադրանքներ՝՝ Գրել բոլոր ռեակցիաների հավասարումները:
 1. Վերջացրել ռեակցիաներըհավասարեցրելնշեք տիպերընյութերը տեղադրել աղյուսակում և անվանել՝

 2.            Zn +O2=
             MgO + H3PO4=                                                                                                                                                            Al(OH)+ H3PO4 =                                                                                                                        Fe2O3 +H2SO4=
           CaO + HNO3=
           Al + Cr2O3=
           Ca+H2O=
           P2O+ H2O=
           Al(OH)3=                                                                                                                                           
  օքսիդ
  թթու
  հիմք
  Աղ
 • Հաշվել  հետևյալ նյութում՝ Al2(SO4)3

1.        Mr-հարաբերական մոլեկուլային զանգված                                                               
2    Տարրերի զանգվածային բաժիները (%)-ով:
3.       Տարրերի  զանգվածային հարաբերությունները 
4. Հաշվել այդ նյութի 0,5 մոլի զանգվածը(m) և մոլեկուլների թիվը(N):

5. Հաշվել 132գ ածխաթթու գազի նյութի քանակը(n) և մոլեկուլների թիվը(N):

0 comments:

Отправить комментарий