среда, 9 октября 2019 г.

հոդված 2019

Քիմիայի դասավանդումը 30 և ավելի տարի անց ........


Ես՝Սուսան Սահակյանը կրթահամալիրում աշխատում եմ բացման առաջին տարվանից՝1985 թվականից որպես քիմիա առարկայի դասավանդող:Այն ժամանակ  183 գպրոց էր,բոլորս համալսարան նոր ավարտած,,եռանդով լցված երիտասարդներ:Շատ սիրում էինք մեր աշխատանքը,մնում էինք դասերից հետո,շփվում իրար հետ,քննարկում դասերը, կատարում տարբեր աշխատանքներ՝դասավորում բնագիտական  լաբորատորիաները անգամ կատարում  շինարարական աշխատանքներ՝ներկում սեղանները,աթոռները և այլն:Քիմիայի դասավանդումը ոչինչով չէր տարբերվում ուրիշ դպրոցներից՝տեսական մասի հաղորդում,լաբորատոր ցուցադրական փորձեր:Տիար Բլեյանի շնորհիվ շատ ձեռք բերումներ ունեցա այս տարիներին՝անգլերենի  լեզվի,ՏՀՏ-ների տիրապետում և ամենակարևորը ունեցանք հագեցած քիմիական սարքավորումներով և նյութերով լաբորատորիա:Ամեն չորեքշաբթի մանկավարժական պարապմունքների ժամանակ յուրացրեցի  նոր դասավանդման մեթոդները,գնահատմը,այլըներանքային ծրագրերի մշակումը: Կրթահամալիրը անցավ այլընտրանքային մանկավարժության իրականացմանը,որը ենթադրում էր նաև  քիմիայի դասավանդման մոտեցման  փոփոխությունների .

1.  Վերամշակել քիմիայի ծրագրերը և մշակել ընտրության գործունեության ծրագիրը 
2.Քանի որ քիմիայի դասընթացը հիմնված է փորձի  վրա դասարանները բաժանվեցին փոքր խմբերի և անհրաժեշտ եղավ,մշակել գործնական աշխատանքներ,որոնք  նշված է իմ հեղինակային ծրագրում:: 
3.Մեդիակրթությունը բերեց բլոգային ուսուցման և իմ բլոգում մշակեցի 7-րդ,8-րդ դասարանների համար ուսումնական փաթեթներ
4.Քանի որ քիմիայի դասավանդումը իրականացվում է նախագծային մեթադով,մշակեցի նախագծեր,որոնք նույնպես արտացոլված է իմ ծրագրում:
5.Մեծ դեր քիմիայի դասավանդման խթանմանը ունեցավ ուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպումը նախագծերի միջոցով:Օրինակ՝,,Հայաստանի արտադրամասերի ուսումնասիրումը..նախագծի շրջանակում այցելոիթյուններ՝Ավանի աղի հանք,Ռուսալ Արմենիա ալյումինի գործարան,Սարանիստի ապակե տարրաների գործարան և այլն:,,Կրթական ծրագրերի փոխանակում..նախագծի շրջանակում փոխադարձ այցելություններ տարբեր դպրոցներ ,,,Սովորող սովորեցնող.. նախագծի շրջանակում ճամբարականների,նախակրթարանի և այլ դպրոցների այցեկություն քիմիայի լաբորատորիա համատեղ ուսումնական դասերի անցկացում:Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման խթանման համար կազմակերպեցինք ֆօզիկայի հետ միջառարկայան նախագծեր և ուսումնական ճամփորդություններ ԵՊՀ-ի և Մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի,քիմիայի ֆակուլտետներ,Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ,,Անել..գիտական լաբորատորիա:
Այլ դպրոցների սովոչողները և դասավանդողները նշում են մեր դասավանդման առավելությունը և նվաճումները :Մեր փորձը մեծ հաճույքով փոխանցում եմ բոլոր այլ դպրոցներից մեզ հյուր եկած դասավանդողներին:
Սիրելի սեբաստացիներ ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլորի տարեգարցը և ցանկանալ  բոլորիս նորանոր հաջողություններ և ստեղծագործական աշխատանք: